počítadlo.abz.cz

Výkonný výbor velký - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Struktura VDP

Velkým výkonným výborem neoficielně označujeme takové složení účastníků jednání, v němž jsou kromě zvoleného výboru přítomni i náhradníci a "vyslanci" církví, jejichž pracovníci - členové VDP nebyli zvoleni do výboru ani jako náhradníci. Tito přísedící stejně jako náhradníci a předseda revizní komise mají hlas poradní. Smyslem je široká participace v ekumenickém prostředí. Jenom některá zasedání výkonného výboru jsou "velká" z operativních a praktických důvodů.

(Stanovy, D.IV.3): Členové VDP z těch církví, které v daném volebním období nemají ve VV VDP včetně náhradníků svého zástupce, určí ze svého středu jednoho delegáta za každou takto nezastoupenou církev. Tito delegáti jsou k zasedání VV VDP zváni dle potřeby s hlasem poradním ...(D.V.5) Některá zasedání VV jsou podle rozhodnutí předsedy rozšířena o náhradníky, delegáty církví ve VV nezastoupených  a předsedu revizní komise, kteří se jednání účastní s hlasem poradním; taková zasedání jsou nazývána „velkým VV“.


Náhradníci, zvolení do VV 26.3.2015:
v abecedním pořadí
Jan Fürst (CASD)
Daniel Pfann (ČCE)
Martin Škoda (CB)Přísedící určení vedením svých církví:
v abecedním pořadí
Ing. Zdeněk Brož, DiS (ECM)
Mgr. Daniela Klimešová (CČSH)
Karel Kučera (BJB)
Mgr. Milan Liba (AC)
Valentina Matůšová Ph.D. (PC)
Mgr.Vladislav Szkandera (SCEAV)


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky