počítadlo.abz.cz

Výkonný výbor velký - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Struktura VDP

Velkým výkonným výborem neoficielně označujeme takové složení účastníků jednání, v němž jsou kromě zvoleného výboru přítomni i náhradníci a "vyslanci" církví, jejichž pracovníci - členové VDP nebyli zvoleni do výboru ani jako náhradníci. Tito přísedící stejně jako náhradníci a předseda revizní komise mají hlas poradní. Smyslem je široká participace v ekumenickém prostředí. Jenom některá zasedání výkonného výboru jsou "velká" z operativních a praktických důvodů.

(Stanovy, D.IV.3): Členové VDP z těch církví, které v daném volebním období nemají ve VV VDP včetně náhradníků svého zástupce, určí ze svého středu jednoho delegáta za každou takto nezastoupenou církev. Tito delegáti jsou k zasedání VV VDP zváni dle potřeby s hlasem poradním ...(D.V.5) Některá zasedání VV jsou podle rozhodnutí předsedy rozšířena o náhradníky, delegáty církví ve VV nezastoupených  a předsedu revizní komise, kteří se jednání účastní s hlasem poradním; taková zasedání jsou nazývána „velkým VV“.


Náhradníci, zvolení do VV 4.4.2019
v abecedním pořadí


Michael Martinek - Církev římskokatolická
Andrij Penjuk  - Pravoslavná církev
Jiří Šrom  -  Apoštolská církevPřísedící určení vedením svých církví:
v abecedním pořadí

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky