počítadlo.abz.cz

VDP v detenci - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Už se stalo dřív

Seminář VDP v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně


Dne 17.10.2013 v době od 10.00 do 14,30 hod.jsme se na základě pozvání VV VDP v Praze mohli zúčastnit jednodenního vězeňského semináře ve Vazební věznici a Ústavu pro výkon zebezpečovací detence Brno. Věznice má několik pavilónů. Pavilon detence, psychiatrie, pro vazbu, pro výkon trestu odnětí svobody a samotnou nemocnici.Po přivítání v přednáškové místnosti kde se nás sešlo asi kolem 30 členů jak VDS tak VDP byla prvnímu zástupci ředitele věznice plk.Mgr.Josefu Balážovi předána sestrou Mgr.Květou Jakubalovou krásná "kapelní" ekumenická Bible i s věnováním (každý z přítomných se mohl podepsat).

První zástupce ředitele nás seznámil s kapacitou věznice i jejím posláním, která je pro systém 4 m čtverečních 691 míst, pro 3 m čtvereční 833 míst. Účelem naší návštěvy však byl detenční ústav, který byl zřízen na základě zák.č.129/2008 Sb.jako ochranné opatření pro zvlášť nebezpečné pachatele trestných činů s účinností od 1.1.2009. Do tohoto ústavu, který má plánovanou kapacitu 48 míst (reálných však 30-34 míst) je v současné době umístěno 27 chovanců. První přišel 19.3.2009.

Poté nás MUDr.Vladimír SMÉKAL -psychiatr detenčního ústavu a primář psychiatrie seznámil s režimem v ústavu, který je dost podobný tomu, jaký je v klasické věznici( 6.00 budíček, hygiena, snídaně, komunita, aktivita-sport, dílna, zahrada, oběd, vycházka, odpolední aktivity, večeře, hygiena, večerka, noční klid).

Dále nás seznámil, proč tam jsou chovanci umísťování: mařili průběh svého léčení, soud tedy navrhl zabezpečovací detenci, nebo se dopustili zvlášť zavážných trestných činů nebezpečných pro společnost, nebo byli přemístěni z jiné věznice či přímo z ulice. Úkolem ústavu detence je motivovat chovance k tomu, aby byli ochotni se podrobit odborné léčbě a spolupracovali při tom, případně se navrátili zpět do společnosti.


Z 27 současných chovanců je 14 s poruchou osobnosti (dříve psychopati).
                                            7 mentálně retardovaných (idiocie, imbecilita či debilita)
                                             5 psychotici ( schizofrenie)
                                             1 sexuální deviant
Z počtu 27 jsou pouze 2 ženy ( 1 psychotička-schizofrenie a 1 porucha osobnosti).

Po tomto krátkém úvodu jsme se již za doprovodu šéfa detenčního ústavu, psychiatra a speciálního pedagoga Mgr.Ivo Drápala odebrali na samostatný pavilon detence. Jelikož se zde jedná o chovance zvlášť nebezpečné, kteří spáchali své činy v nepříčetnosti nebo jsou dokonce soudem zbaveni svépravnosti a mají opatrovníka, musí být veškerá aktivita střežena příslušníky Vězeňské služby.

Mohli jsme na vlastní oči vidět takové speciality jako:
1.Krizovou celu s umyvadlem v úpravě antivandal a kamennou postelí s možností přikurtování-byla využita za celé 4 roky pouze 1x a podruhé jedním bratrem,
který dělal Rozbroje.
2.Terapeutickou místnost- pro ranní komunity v čele s primářem psychiatrie.
3.Tělocvičnu-ribstoly, žíněnky, kola, medicimbaly, stůl na stolní tenis- pořádají se zde sportovní olympiády-dobrovolná účast- dostanou diplom, medaili a pohár.
4.Návštěvní místnost.
5.Návštěvní a výslechovou místnost, kde byla nedopatřením zavřena naše předsedkyně VDP s.Balcarová, posléze byla zase propuštěna na svobodu!
6.Nástupní cela- kde každý nový chovanec pobude asi měsíc, než proběhne jeho zdravotní a psychologické vyšetření a je pak zařazen do jedné ze 4 skupin.
7. Kuchyňka kde si mohou sami něco uvařit- velice oblíbená místnost.
8. Kulturní místnost.

 Z počtu 27 chovanců je 12 nesvéprávných a zhruba polovina z nich má nějaký příjem od státu-důchod, druhá polovina pouze sociální kapesné 100 Kč měsíčně. Chovanci jsou v drtivé většině v detenci spokojeni a nepřejí si od soudu nařízenou ústavní léčbu. Dokonce jeden z nich, který strávil ve vězeních asi 30 let prohlásil, že schválně něco udělá, aby se tam mohl vrátit!! Jsou to lidé, kteří“ venku“ nemají ani rodinu ani přátele. Za 4 roky trvání ústavu byl v roce 2012 propuštěn 1 a v roce 2013-2chovanci do ústavní léčby s volnějším režimem. U mladistvých je 2 x do roka a u dospělých 1 x do roka posuzován jejich stav a na základě zdravotního posudku hodnotí soud míru adaptace a   zda mohou být případně propuštěni do ústavní léčby .

Koupání-sprcha je chovancům umožněna 2 x týdně, 1x za 14 dní  dochází místní kaplan br.Daniel Blažek, 1x za týden sexuolog, 2x za týden mají možnost sportovního vyžití, ti zručnější mohou vyrobit něco v dílně či vypálit svůj výrobek v keramické peci (pozor při veškeré činnosti je vše pod dozorem příslušníka a i tu vrtačku vezme do ruky radši vychovatel, aby k něčemu nedošlo). U dílny je i malá zahrádka kde si mohou vypěstovat i své zemědělské plodiny (cibule,rajčata, mrkev, špenát, česnek a podobně - nejoblíbenější jídlo jsou údajně brambory s česnekem z vlastní zahrádky). 1x týdně mají možnost nákupu potravin v místní kantýně.

Chovanci jsou umísťováni do cel jednotlivě, ve dvojicích nebo dokonce i tři na jedné cele (vše záleží jak si rozumí a jak si dokáží vyjít vzájemně vstříc-často dochází k rotaci vězňů mezi celami).

Byl nám umožněn i rozhovor s jedním mentálně retardovaným chovancem K.U., který vyslovil přání,  být pokřtěn v Církvi Adventistů (jelikož by to bylo vlastně překřtění, tak bratr kaplan moudře uznal, že by bylo vhodnější toto realizovat až po jeho propuštění z detence).
Kázeň v ústavu je udržována pomocí červených-kladných a černých záporných bodů, za což jsou posléze buď odměny nebo zákazy pro daného chovance. Dle vyjádření šéfa pavilonu detence, vše takto nastaveno perfektně funguje. Strava se chovancům podává 3x denně, mimoto mají k dispozici čaj. Nejlepší z chovanců jsou využívání pro úklid chodbových prostor, odsouzení v režimu B jsou využiti k rozvozu stravy.

Po projítí celého pavilonu a dotazech jsme navštívili místní jídelnu a po vydatném obědě s obsluhou jsme šli zpět do přednáškové místnosti. Zde byl opět prostor k neformální a velice zajímavé diskusi a otázkám z pléna účastníků semináře. Na příklad: léky jsou u poloviny chovanců hrazeny z jejich důchodů u druhé poloviny to hradí státní pokladna. Chovanci, kteří zjevně již do ústavu nepatří, by měli být přemístěni do ústavu sociální péče (žel ještě nevyzkoušeno), jsou tedy přemíštováni se souhlasem soudu do ústavní léčby.     
Na dotaz jak řeší Syndrom vyhoření odpověděl šéf pavilonu detence, že dochází k neustálé rotaci příslušníků.14 dní detence, 14 dní-vazba, 14 dní výkon trestu. Zajímavé odpovědi byly na téma "dobíjení baterek": šéf detence pravil, že chodí na ryby, MUDr.Smékal svým gestem naznačil, že spoléhá na „Toho nahoře“. K dotazu zda mají problém s drogami bylo odpovězeno, že nikoliv, protože chovanci nemají „venku ani rodinu, ani kamarády či přátele a prakticky jim to nemá kdo poslat či přinést na návštěvu.

Místní kaplan br.Daniel Blažek nás potom na závěr seznámil se svoji duchovní prací v ústavu.Účast na duchovních setkáních je dobrovolná. V minulosti měl pravidelná setkávání se třemi chovanci z toho dva projevili zájem o křest- byli však přemístěni do Opavy, takže ke křtu nedošlo. Nyní projevilo zájem o duchovní rozhovory 5 chovanců. Popřáli jsme bratrovi Boží moudrost a požehnání v jeho práci v tak nelehkém prostředí. S tímto jsme se okolo 14,30 hodin rozešli.

Z  mého pohledu byl tento jednodenní seminář zatím nejzajímavější a nejvíc přínosný pro moji práci. To co jsme viděli, byl vlastně vzor jak by měly naše věznice vypadat co se týče vybavení, vyčleněných pracovníků, zázemí i materiálního vybavení. Chovancům v detenčním ústavu také nenarůstá dluh vůči státu, pobyt je plne hrazen ze státních prostředků. Žel je to pro nás rajská hudba budoucnosti, protože na podobné materiální a personální vybavení v současném systému vězeňství nejsou kapacitní ani finanční prostředky.

Ti ce se tohoto semináře nezúčastnili mohou jen hořce litovat!!!

 
Pavel Rozbroj, autor článku      
                                                                                                                                

redakce a foto © bopi 2013     Obrazový materiál ZDE

                                            
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky