počítadlo.abz.cz

Slavnost v břeclavské kapli - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články

Nová vězeňská kaple v Břeclavi

V břeclavské věznici byla v úterý 14. dubna 2015  slavnostně otevřena nová kaple. Bude sloužit k individuálním rozhovorům kaplanů a dobrovolníků vězeňské duchovenské péče s odsouzenými. Otevření připravil a také zahájil kaplan břeclavské věznice Daniel Blažek slovy žalmisty: "Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný."  

Následovalo zamyšlení z Božího slova z knihy Skutky apoštolů hlavního kaplana ČR Pavla Kočnara, který se slavnostního otevření zúčastnil společně s bývalým hlavním kaplanem a nyní poradcem pro duchovní službu Bohdanem Pivoňkou a novým předsedou Vězeňské duchovenské péče Pavlem Zvolánkem. Pavel Kočnar přečetl příběh o uzdravení chromého před chrámem a vyjádřil radost nad tím, že uzdravený člověk šel ze všeho nejdříve poděkovat do chrámu. "Mohl by si přece říct, teď musím všechno dohnat a vrhnout se do víru života, do zábavy, do podnikání.. On ale jde do chrámu. Poděkovat. A pěkně zvesela. Práh chrámu, přes který ho nikdo nepřenesl, teď překročí sám, bez cizí pomoci, ze své vlastní vůle. Ano, do kaple, za Pánem Bohem se chodí z vlastního rozhodnutí," řekl Pavel Kočnar, který by si přál, aby co nejvíce lidí dobrovolně a z radosti z nalezení nové cesty tuto kapli vyhledávalo, aby se stala místem setkávání hledajícího člověka s Bohem.  

Kromě již zmiňovaných se otevření zúčastnili ředitel věznice Miroslav Vodák a jeho zástupce Vratislav Gála, emeritní děkan břeclavského děkanství Josef Ondráček, člen Církve adventistů sedmého dne, sociální kurátor a dobrovolník VDP Jaroslav Kolda a také dva odsouzení, kteří navštěvují duchovní programy, které ve věznici organizuje místní kaplan a dobrovolníci z řad uvedených církví. Ředitel věznice převzal od hlavního kaplana velkou vězeňskou Bibli, tzv. "kapelní", do které se podepsali všichni účastníci otevření kaple.

Předseda Vězeňské duchovenské péče Pavel Zvolánek vyjádřil prostřednictvím příběhu o dvou vlcích v každém z nás - zlým a hodným - nutnost každého člověka k vítězství nad vším zlým, kterou našel v dopisu apoštola Pavla do Filip: "Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu." "Zda vyhraje vlk hodný, či zlý, záleží na tom, jakého z nich v sobě krmíme. Přál bych si, aby právě tato kaple byla místem, která přivede odsouzené ke zdroji všech dobrých ctností, k našemu Pánu Bohu," řekl Pavel Zvolánek.

 Místní kaplan ukončil slavnostní otevření kaple verši ze 119. žalmu v Bibli:„.Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon."

Místnost, kde je nyní kaple, sloužila dříve jako kuřárna. Podnět ke zřízení kaple přišel již na počátku roku 2013 od ředitele věznice. Nynější podobu začala kaple nabývat ve spolupráci s architektem brněnského biskupství Jiljím Šindlarem na přelomu let 2013/2014. Kromě nového zařízení a důkladného vymalování ji zaplnily obrázky s biblickými citáty a také množství sošek vyrobených odsouzenými. K pastoračním rozhovorům se začala využívat během roku 2014. Kromě duchovních ji využívají také pedagogové, vychovatele, sociální pracovníci či psycholožka k terapiím.

Po bohoslužbě následoval společný chutný a vydatný oběd v zaměstnanecké jídelně. Poté doprovodil Daniel Blažek zástupce vězeňské služby z Prahy do budovaného objektu v Poštorné, do kterého by měli v příštím roce začít přicházet  další odsouzení. Pro Pavla Kočnara a Pavla Zvolánka bylo  otevření vězeňské kaple první společnou akcí. Společně s Bohdanem Pivoňkou, který také zajišťoval z akce fotodokumentaci (ve fotogalerii), děkují za vlídné přijetí a přípravu celého programu jak místnímu kaplanovi, tak i celému vedení věznice.

Pavel Zvolánek, předseda Vězeňské duchovenské péče ČR

ZPĚT
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky