počítadlo.abz.cz

Seminář Bytíz 19.10.2017 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zprávy a tak
 
                                                                                                                                           
 
Milé kolegyně, milí kolegové „védépáci“ a kaplani,
 

blíží se podzim a já bych vás chtěl pozvat na tradiční jednodenní seminář, který se v letošním roce uskuteční ve středních Čechách ve věznici Příbram – Bytíz ve středu 18. 10. 2017.
 
   V loňském roce jsme prožili tento seminář na druhé straně republiky na severní Moravě v Ostravě – Koblově a myslím, že setkání bylo zdařilé, dokonce i s prohlídkou zakonzervované šachty.
 
    Letos nás zve kaplanka příbramské věznice Mgr. Vendula Glancová, která nám představí svoji službu kaplanky a také zkušenosti s Nocí kostelů, kterou zde již podruhé zorganizovala. Zajištěna je také zajímavá přednáška vězeňského psychologa, pana Mgr. Martina Kalouse na téma „Spiritualita ve vězeňském hávu“ a tradiční prohlídka místní věznice. Přihlášení účastníci si budou moci zakoupit díky porozumění vedení oběd. Po ukončení semináře lze také uskutečnit prohlídku známého poutního místa Svaté Hory.
 
    V případě účasti kaplanů na semináři je nutné dát i zprávu hlavnímu kaplanovi, který zajistí vyslání a uvolnění z věznice. Dopravu do Příbrami si zajišťuje každý individuálně, pokud byste ale měli s dopravou potíže, jsme ochotní za pomoci Vězeňské služby pomoci. Druhý den, tedy ve čtvrtek 19.10., se v Exercičním domě uskuteční jednání velkého Výkonného výboru VDP. Pro členy tohoto výboru se tedy bude jednat o setkání dvoudenní a před výborem obdrží podrobnější informace s agendou.

 Program setkání:

9.30       Přivítání kaplankou (Mgr. Glancová)
9.40       Pozdrav ředitele, případně 1.ZŘ
9.50       Noc kostelů ve věznici Příbram a služba kaplanky a dobrovolníků (Mgr. Glancová)
10.30     Mgr. Kalous: Spiritualita ve vězeňském hávu
11.30    Prohlídka věznice
13.00    Ukončení, shrnutí a poděkování
13.30    Oběd
15.30    Prohlídka Svaté Hory pro zájemce
 
 
Kvůli pečlivému naplánování semináře vás prosím o zaslání přihlášky, která je v příloze, do 1. října na moji emailovou adresu (uvedena níže).
                Těším se na setkání a přeji příjemné a pohodové dny s Pánem Bohem v srdci.
 
Pavel Zvolánek
 
 
 
 
Poznámka: Výkonný výbor 21.9.2017 rozhodl, že se příští velký VV nebude konat v Příbrami, ale vzhledem k různým potížím v Praze; po skončení semináře bude tedy následovat odjezd domů.
 
Bopi
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky