počítadlo.abz.cz

S novým hl. kaplanem - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zprávy a tak

Rozhovor s Ing. Bc. Pavlem Kočnarem


Od kdy jsi kaplanem?
Jsem kaplanem od r. 2004, předtím jsem byl 4 roky dobrovolníkem.

Nelituješ toho, že ses stal kaplanem?
Nelituju, pro mě to byla životní změna docela radikální, dostal jsem se do úplně nové oblasti životních směrů a příběhů a myslím si, že jsem se v tom našel, snad, doufám….

A v čem vidíš hlavní rozdíl mezi službou dobrovolnickou a kaplanskou, zatím kaplanskou, ne hlavněkaplanskou?
Dobrovolnická služba je podle mě nenahraditelná. Hlavně v tom, že faktor obětavosti je dominantní a zůstává tam a nemůže se schovávat za cokoliv jiného. Tahle služba je strašně důležitá. Stejně tak je důležitá profesionální kaplanská služba, protože dobrovolník má svoje limity, své meze: je hostem v té věznici, zatímco kaplan se dostane tam, kam se dobrovolník nedostane a je důležité, aby kaplan tyhle své výhody využil ku prospěchu naší služby.

A teď jsi se dostal na další stupínek služby, ani ne svou zásluhou, nebo přičiněním, byl jsi vybrán a navržen v RDSVÚ (Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech), "našel jsi milost" v očích zástupců církví i pracovníků vedení Vězeňské sluižby -  a tak jsem se chtěl zeptat, jak přijímáš toto své poslání jako hlavního kaplana?
To je těžká otázka, nevím, čím vším jsem si to zasloužil, že jsem byl přijat a že to vlastně zůstalo u mě, já to přijímám s jakousi bázní a rozpaky, které jsem popsal v dopise kaplanům (zaslán 3.2.2015 e-mailovou korespondencí ve VS,
viz zde). -- Napadá mě, když mluvíš o stupínku, jaký je rozdíl mezi postem dobrovolníka a postem kaplana, je to docela podstatný stupeň ale mně se zdá, že ten stupeň od kaplana k hlavnímu kaplanovi je vyšší, ne v tom smyslu, že by to byla nějaká vysoká funkce, tak to vůbec nemyslím, spíš ve smyslu nových věcí, nových úkolů, šíře úkolů, která je možná nesrovnatelná s tou, kterou jsem měl jako kaplan a to mě znejisťuje ….

…. když jsi sám použil toho obrazu „stupínek“, „schůdek“, tak o ten lze taky zakopnout, když je příliš vysoký, ale mám dojem, že jsi nakročil pěkně zvysoka, takže to netvoří překážku, ale je to vhodný prostředek, abys dostál své funkci, nebo poslání. Nechtěl bych hovořit o funkci

….. to je dobře, já taky ne …. Já si myslím, že práce kaplanů je na dobré úrovni, vstupuji do systému, který je dobře vybudován, stabilizován, je funkční, nemyslím si, že je teď třeba dělat nějaké nové radikální objevy, není málo, když se mně to podaří udržet na té rovině, na které to je a samozřejmě, když se k tomu podaří něco přidat za pomoci sester a bratří na věznicích, tak to bude jenom dobře.

Ty jsi skromný, příteli, ale přesto si myslím, když člověk vstupuje do takové služby, tak si klade nějaký cíl, kam směřovat, nebo co preferovat ve své službě, to je možná poslední otázka, co je hlavním směrem tvé služby…. máme zkušenosti, že vždycky něco chybí, něco chybělo při mé službě, možná, že cítíš potřebu napřít síly v něčem, co stálo stranou …
No, teď bych nechtěl bez důkladného promýšlení říct nějakou vizi, nějaký velký úkol, aby nevzniklo nějaké očekávání, vlastně já příliš velkou vizi nemám, myslím si, že to funguje dobře, a nějak to rozšiřovat a dělat nějaké experimenty vlastně není potřeba, ale co vidím jako velmi důležité a potřebné, čemu se věnovat a nač se soustředit, to je  soudržnost, která možná není úplně nejpevnější, jakási sounáležitost a vzájemný respekt, spolupráce - a udržení té ekumenické pestrosti a možná ještě její ještě větší zúročení, tak to mě asi zaměstnává, to je, čím se ve svých myšlenkách zaobírám.

Děkuju moc, tak se na tebe těšíme….

S novým hlavním kaplanem hovořil Bohdan Pivoňka
foto © BoPi

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky