počítadlo.abz.cz

Program otevření borské kaple - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články
 


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ VĚZEŇSKÉ KAPLE
 
Úterý 20. prosince 2016 v 10.00 hodin
 
 
PROGRAM
 
 
10.00 - 10.05              Přivítání hostů  (ŘV plk.Mgr. Petr Vlk)
 
10.05 - 10.10              Úvod: jak se rekonstruovala borská kaple (věz. kaplan B.Pelán)
 
10.10 - 10.20              Symbolika okenních vitráží (akad. arch. David Vávra)
 
10.20 - 10.30              Houslový koncert I. - J.S. Bach - Preludio E dur (R.Patočka)
 
                                                                                    - Ciacconna
 
 
10.30 - 10.50              Krátká úvodní modlitba (B.Pivoňka, emeritní hlavní kaplan VS ČR)  Promluva na text Zjevení 1, 8 (Zj 21,6) (hl. kaplan VS ČR P.Kočnar)
 
Krátká modlitba po kázání (P.Zvolánek, předseda VDP)
 
(v průběhu kázání či těsně po něm D.Vávra namaluje na závěs za
 
křížem písmena Alfa  a Omega)
 
případný slovní vstup  (otec biskup T.Holub)
 
 
10.50 - 11.00              Houslový koncert II. - J.S. Bach - Sarabande h moll   (R.Patočka)
 
11.00 - 11.25              Obřad požehnání kaple (Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský)   
 
·         žehnání vody
 
·         žehnající modlitba + pokropení kaple a přítomných
 
·         přímluvy (čtou odsouzení, popř. též členové VDP)
 
·         chvalozpěv „Vyvyšuji Tebe, Pane“ s kytarou (B.Pelán, ods.,..)
 
·         Modlitba Páně Otčenáš   (společně)
 
·         požehnání
 
11.25 - 11.30              Poděkování za účast, zakončení (B.Pelán)
 
+ závěrečný hudební vstup III. - J.S. Bach (R.Patočka)
 
           
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky