počítadlo.abz.cz

Pieta u Řezáčova hrobu - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zprávy a tak

Pieta u Řezáče

    14. prosinec se ve vězeňství začíná již chápat jako oborový svátek - Den českého vězeňství. Slaví se na věznicích různým způsobem: kulturním pořadem, slavnostním shromážděním, divadelní produkcí, výběrovým pohoštěním, někde i bohoslužbou. V ten den přišlo pár lidí na Olšany uctít památku P.J.Řezáče. Přišlo mně to příznačné, jakoby se betlémská scenérie promítla do této konkrétní situace: mimo pozornost kamer, mimo zájem medií (nedůležitá příležitost - nic se "nedělo"), mimo hlavní proud událostí - několika lidem stálo zato přijít vedle nákupního střediska s blýskavými reklamami na hřbitov k hrobu člověka, kterému šlo o pravdu, spravedlnost a lidskou důstojnost, a to nejen důstojnost důstojných občanů, ale i těch trestaných ve vězení. Pater Josef Řezáč prozíral až k dnešnímu ideálu vězeňství, totiž, aby vynaložené úsilí trestajících došlo kýženého výsledku - nápravě trestaných. Tolik by bylo potřeba realizovat jeho myšlenky ....

    Tak v ústraní, nikoliv u jeslí, ale u hrobu, uctili Řezáčovu památku zástupci generálního ředitelství Vězeňské služby, Vazební věznice Praha Pankrác, Parlamentu České republiky, kaplanské služby a církví. Díky aktivitě dobrovolné organizace Vězeňská duchovenská péče byl hrob opraven a restaurován v rámci akce "Adopce hrobů význačných osobností". Nejmenovaní jednotlivci uspořádali na tento účel sbírku, když Vězeňská služba nemohla hrob adoptovat vzhledem k administrativním potížím. Tak byl vlastně vzdán hold nejen pateru Řezáčovi, ale vlastně dalším jeho následovníkům, kterým šlo o to, aby památka jeho chvályhodných snah nevzala za své.

    V průběhu pietního aktu, který moderoval hlavní kaplan VS ČR Ing. Bc. Pavel Kočnar, pozdravil přítomné náměstek generálního ředitele Vězeňské služby plk. PhDr. Pavel Horák; aktuální příspěvek přednesl předseda Vězeňské duchovenské péče Pavel Zvolánek, B. Th., následován podrobným historickým přehledem vedoucího Kabinetu dokumentace a historie VS ČR PhDr. Aleše Kýra. Přítomné potěšila svou účastí i a upřímným slovem bývalá ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Naposledy jsem byl překvapen žádostí o slovo i já jako emeritní hlavní kaplan a zakladatel moderní duchovní služby ve věznicích.

    Věřme, že se skutečně založila novodobá tradice piety u Řezáče, takže by napříště v adventním čase nakonec mohli přijít k hrobu i (3) králové....

Bohdan Pivoňka

foto VS ČR
© BoPi

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky