počítadlo.abz.cz

OMS 2015 text - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

OMS

Akademie VSČR Stráž pod Ralskem
20. - 21.května 2015
mezioborový odborně metodický seminář VDP / VDS / VS:
Téma: "Co bude potom?" (po propuštění z VT)
Přednášky a diskuse, účastníci semináře: duchovní dobrovolní, kaplani, sociální pracovníci, psychologové a j.

Komentáře

„Co bude potom ?“ reflexe mezioborového semináře

„Co bude potom ?“, tento eschatologicky laděný název mezioborového semináře, pořádaného VDP ve dnech 20. a 21. 5. 2015 ve Stráži pod Ralskem,vskutku nemohl nezaujmout. Při bližším čtení se však tato eschatologie zcela vytratila, obdobně jako v Ježíšově výroku o příchodu Božího království (srov.  Lk 17,28), které je již vlastně tajemně přítomno mezi námi. Ona otázka „Co bude potom?“ není mířena do vzdálené budoucnosti, ale do probíhajícího přítomného okamžiku. Vždyť právě nyní se naplňuje u mnohých lidí opouštějících naše věznice ono „potom/post“. Postpenitenciární perspektiva je již nyní pro mnohé lidi, s kterými jsme měli možnost pracovat, ať už jako zaměstnanci VS ČR nebo dobrovolníci VDP, konfrontací s realitou každodenního života mimo „ochranné“ zdi věznice, kde mnozí strávili dlouhé roky.

 Z pohledu psychologa oddělení výkonu trestu, Který participuje na vedení a realizaci speciálního programu „Oddíl s rozšířeným programem o pastorační a psychospirituální péči“, považuji téma takzvané „postpéče“ za nanejvýš aktuální. Mnohokrát se stává, že velké úsilí a hodiny odborné práce věnované odsouzenému v průběhu výkonu trestu odnětí svobody jakoby přicházely zcela vniveč v souvislosti s faktem, že velká část propuštěných nemá po výstupu z výkonu trestu zajištěné ubytování, práci a nezřídka jim též chybí jakékoli funkční zázemí. Toto významné téma bylo v rámci semináře nejen představeno zajímavými a erudovanými přednášejícími, ale bylo řešeno i v mnohých diskuzích a podnětném workshopu, který měl v programu druhého dne semináře dominantní místo.

 Kromě užitečného multioborového setkání a příležitosti sdílet zkušenosti s kolegy byla velkou předností tohoto semináře krystalizace jedné z možností účinného snižování rizika recidivy v rámci postpenitenciární perspektivy, a to formou následné spolupráce s církevními sbory a farnostmi v okolí místa, kam se propuštěný člověk bude po skončení výkonu trestu navracet. Pro vytvoření takovéto „záchranné sítě“ ve formě přípravy přijetí, samozřejmě včetně eliminace rizik zneužití pomoci, tohoto člověka do protektivního společenství církve, je nezastutitelná prostřednická funkce vězeňského kaplana či spolupracovníka VDP, který stojí pevně zakotven v prostředí obou stran linie „výkon trestu - svoboda“.

PhDr. Petr Novák, psycholog Oddělení výkonu trestu Věznice Jiřice
V Jiřicích dne 4. 6. 2015.Své příspěvky posílejte laskavě elektronicky na adresu:
bpivonka@grvs.justice.cz , nebo bpivonka@seznam.cz.
Děkuji.

A ZDE si můžete osvěžit své vzpomínky.... 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky