počítadlo.abz.cz

O smlouvě ČBK-ERC-VDP - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články
Smlouva

Na  Den českého vězeňství 14.12. byla při ekumenické bohoslužbě v kostele  svatého Václava Církve československé husitské Na Zderaze slavnostně  podepsána smlouva mezi  Ekumenickou radou církví (ERC), Českou biskupskou konferencí (ČBK) a  Vězeňskou duchovenskou péčí (VDP). Jedná se o zásadní dokument, který potvrzuje unikátnost duchovní péče ve věznicích v ČR ve spolupráci 13  křesťanských církví, která nemá nikde ve světě obdoby.

 
Všechny  strany se shodly na tom, aby k duchovní a pastorační službě ve  věznicích a vazebních věznicích byli pověřováni zkušení duchovní i  laici, kteří mají potřebné osobnostní předpoklady k takové službě a  splňují dané podmínky. „Předpokladů pro duchovní službu ve věznicích jak  osobnostních, tak profesních je určitě spousta, ale z mého hlediska je  důležitá naděje a soucit. Naděje, že lze překlenout situace, které třeba  lidsky nelze momentálně nebo vůbec vyřešit, a soucit, že tam  nepřicházím jako někdo, kdo jenom chce dávat rady nebo pomáhat druhým,  ale vnímám i tu jejich bolest a potřebu jako součást svého vlastního životního příběhu,“ odpověděl místopředseda VDP a vězeňský kaplan z  Olomouce Otto Broch na otázku Nely Fabiánové, jaké se myslí osobnostní  předpoklady.

 
Podpisem  smlouvy byla naplněna Dohoda o duchovní službě z 21.11.2013 s Vězeňskou  službou ČR. Cesta k podpisu trvala čtyři roky.Za ERC podepisoval smlouvu předseda Daniel Ženatý a generální sekretář Petr Jan Vinš, za  ČBK biskup Josef Kajnek a generální sekretář Stanislav Přibyl, za VDP  předseda Pavel Zvolánek. „Mám velikou radost, že jsem mohl být za  Ekumenickou radu církví jedním ze signatářů smlouvy mezi křesťanskými  církvemi, zastoupenými ČBK a ERC, a Vězeňskou duchovenskou péčí. Že se  nesnadné hledání kompromisu ve vzájemné úpravě vztahů mohlo završit  právě na Den vězeňství 14. prosince, považuji za velmi symbolické. Snad  to bude alespoň malý příspěvek   k úctyhodné a požehnané práci, kterou desítky kaplanů a dobrovolníků v  českých věznicích vykonávají,“ vyjádřil spokojenost Petr Jan Vinš.

 
Hlavní  částí bohoslužby byly slib a vyslání nových 15 vězeňských kaplanů a 19 dobrovolníků. Kaplany přijal do služby zástupce ČBK Stanislav Přibyl a dobrovolníky za ERC Daniel Ženatý. „Buďte posly Božího světla a Božího  milosrdenství,“ vyzval je v kázání duchovní Petr Jan Vinš. Stěžejní  práce kaplana ve vězení je provádět individuální pastorační rozmluvy. Má  též oprávnění se věnovat pastoračně i personálu vězení. Pomáhá tvořit  programy zacházení s vězni, obstarává bohoslužby, může vést ve skupině  či individuálně studium Bible, má na starosti koordinaci působnosti  všech církví, které v konkrétní věznici chtějí vykonávat dobrovolnou duchovní  službu. Mezi jeho další povinnosti patří utváření podmínek pro  začleňování vězňů zpět do „běžného“ života. Do jeho pracovní náplně může patřit i spolupráce s charitativními a církevními organizacemi, aby  zajistil například další duchovní vedení propuštěných z výkonu trestu na  svobodě, či aby zajistil nebo zlepšil životní podmínky u sociálně  slabších odsouzených.

Pavel Zvolánek


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky