počítadlo.abz.cz

Návštěva v Nové Šanci - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zprávy a tak
 Návštěva předsedy VDP v Koblově

    Na podzim, 19. a 20. října, se uskuteční jednání výkonného výboru Vězeňské duchovenské péče (VDP) a jednodenní seminář v areálu zapsaného spolku Nová šance v Ostravě. Spolek, dříve občanské sdružení existuje bezmála dvacet let a po celou dobu se zabývá postvězeňskou péčí, která se zaměřuje zejména na hledání účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptaci propuštěných mužů z výkonu trestu. Předseda VDP Pavel Zvolánek se ve čtvrtek 18. srpna přímo v objektu setkal se zástupkyní zapsaného spolku Renatou Toporčákovou a plánovali obsah a technické zajištění obou akcí.
 
 
Pavel Zvolánek B. Th.
 
předseda

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky