počítadlo.abz.cz

Metamorfózy VDP - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články

Metamorfózy Vězeňské duchovenské péče
(informační fejeton)

Možná zarazí označení „metamorfóza“, zvlášť když jsem se dočetl, že „metamorfóza je komplexem morfologicko-anatomických a fyziologických změn, ke kterým dochází při ontogenetickém vývoji jedince“, anebo v jiném oboru je to „označení pro báji, v níž člověk nabývá nové podstaty proměnou v živočicha, rostlinu, kámen, souhvězdí či naopak“. Že by se VDP měnila v něco takového asi nepřipadá naštěstí v úvahu; nicméně dění  v této organizaci přece jen souvisí s posunem k nové podstatě. 26. března 2015 proběhlo v evangelickém sboru v Praze Střešovicích zasedání členské schůze, při němž bylo zvoleno nové vedení této organizace. Dosavadní dlouholetá předsedkyně VDP se po 16 letech přítomným poděkovala, což vyvolalo drobnou metamorfózu v očních systémech jejích i mnoha dalších přítomných. Vzhledem k současné situaci se kandidátní listina předem nepřipravovala, vlastně nic nebylo jasného, protože se církve po víceletém jednání neshodly na materiálním zajištění funkce předsedy. Z osmi na místě navržených kandidátů zůstali tři, mezi nimiž volba proběhla. Zcela překvapivě byl rovnou v prvním kole zvolen Pavel Zvolánek Th.B., dosavadní předseda Českého sdružení Církve adventistů s.d. a jeden z původních členů VDP, který mj. již dříve sloužil jako kaplan v českobudějovické vazební věznici. V myšlenkovém pojetí řecké filosofie zasáhl zřejmě „Deus ex machina“, osoba, která v starověkých dramatech přišla na scénu, když už jinak nebylo řešení pro nás se i tato skutečnost stala projevem, že nevěříme v chiméru, ale v Toho, který uschopňuje naši vnímavost, když nás vede k vzájemnému porozumění a k naději.

Zároveň s předsedou byl tajnou volbou zvolen šestičlenný výkonný výbor, v němž se zčásti objevila jména již známá, v neposlední řadě i femme fatale paní Renata a současný stále ještě nový hlavní kaplan Pavel Kočnar; sestavu výkonného výboru lze najít na těchto  webových stránkách. V budoucnu bude co k řešení: třeba uzavřít smlouvu s Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví, jejíž existence je proponována v Dohodě o duchovní službě z listopadu 2013 a vyřešit hospodářské zajištění předsednické funkce ve VDP. Daleko podstatnější úkoly nás však čekají v oblasti spolupráce s Vězeňskou službou, když se od VDP jako od kvalifikované organizace vyžaduje, aby pečovala o odborné vzdělávání dobrovolných pracovníků duchovní služby a stala se garantem bezpečného a přitom pastoračně a psychologicky citlivého působení ve věznicích.

 Jen s jedním faktorem máme problém: s volbou nového předsedy přibyl do naší blízkosti další „Pavel“. Kromě Pavla apoštola máme jich v důležitých postech přehršli
proč nebyli moje rodiče obdarováni takovou prozíravostí a dali mně Bohdana….?

Praha, 3. dubna 2015
Bohdan Pivoňka
Psáno pro časopis Č.vězeňství


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky