počítadlo.abz.cz

Jednání VV r.2018 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace

Praha GŘ malá zasedačka
18. ledna 2018

    První setkání v trochu neklidné atmosféře po 1. kole prezidentských voleb po společenských zkušenostech, že pravdivé slovo má vágní obsah, jenž se skutečností pramálo společného; naproti tomu věříme v pevné Slovo pravdy a chceme být jeho zastánci. Na počátku roku hodnotíme prožité: pietní setkání u hrobu FJŘezáče a odpolední slavnost v historickém kostele Na Zderaze. Jsme rádi, že Řezáčův odkaz můžeme připomínat jak Vězeňské službě, tak jiným nezúčastněným lidem; jistě i nám samotným, abychom dovedli skloubit péči o vězně s poučeným přístupem k možnostem nápravy v duchu evangelia - a přitom nepůsobili nesprávné pohoršení u našich kolegů vězeňských profesionálů. Vážíme si zvláště podpisu smlouvy mezi Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a Vězeňskou duchovenskou péčí; smlouva vrací v jistém slova smyslu našemu spolku ztracenou autoritu, jíž si VDP jako organizace, která působí bez přestání v této branži přes dvacet let, vskutku zaslouží.
    Jinak naše přemýšlení směřovalo k budoucím věcem: dali jsme dohromady letošní kalendarium, je k dosažení na našich stránkách; termíny se vícekrát měnily, snad už jsou konečné. Kromě pravidelných sejití se připravujeme na slavnostní konferenci, která se bude konat při příležitosti velehradských slavností počátkem července; rádi bychom si ve vděčnosti Pánu Bohu připomněli, že měl s námi trpělivost už dvacet let, přes různé naše omyly a pochybení. Do té doby máme ještě několik setkání, v únoru proběhne na Květnici nástupní kurz pro nové členy a adepty VDP, 12. dubna nás čeká členská schůze v Praze - Petrovicích v přívětivém prostředí katolického farního domu a v květnu tradiční odborně metodický seminář ve Stráži pod Ralskem.
    Nově byla po rozhovoru ve výkonném výboru přijata do řad VDP sestra Petra Smolková (casd), která bude docházet do příbramské věznice; ze zdravotních důvodů ukončila službu sestra Zuzana Tökölyová (řkc). Nepříjemně nás překvapila zpráva o onemocnění sestry Mlady, radostné kaplanky z Českých Budějovic: myslíme na ni a modlíme se, aby jí Pán vracel zdraví - a pro ní tolik příznačnou životní energii.
    Přejeme klidné a nadějné dny - a dobré vyhlídky do budoucna.

S pozdravem váš
Bohdan Pivoňka

__________________________________________________

Praha GŘ zasedačka
22. listopadu 2017

   Tentokrát jsme jako malý výkonný výbor jednali mezi sportovními poháry v zasedací místnosti na ředitelství a připomněli si, že výsledky naší služby nezávisí tolik na našem výkonu, jako spíš na Boží milosti, která nás uschopňuje a aktivuje užitek: biblický rozsévač musel mít naději, že se aspoň některá zrna ujmou - připomněl Otta v úvodním zamyšlení. Kromě "technikálií" jsme se zabývali Velehradem, FJŘezáčem a smlouvou mezi VDP, ERC a ČBK. Postupně: slavnosti na Velehradě jsou pěkným oříškem, protože bychom rádi připomněli kromě jiného i dvacetileté výročí kaplanské služby, a to důstojně, srozumitelně pro širší veřejnost a zároveň citlivě pro aktuální situaci; koncepci slavnosti se věnuje "přípravný výbor", který hledá osobnosti a zjišťuje hranice možného; přejeme mu spoustu realizovatelných nápadů. Úplně "za rohem" je výročí našeho vězeňského buditele pátera F.J.Řezáče, jehož služby vzpomeneme 14. prosince v 10:30 v rámci Dne vězeňství při pietním shromáždění na pražských Olšanských hřbitovech; odpoledne pak bude v kostele Na Zderaze následovat slavnostní bohoslužba s ustanovením nových kaplanů. V rámci úpravy smluvních vztahů mezi naší organizací a Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí stále hledáme přijatelnou a důstojnou formu naší vzájemnosti a věříme, že přece jen časem dospějeme k přijatelnému výsledku, který by uznal relevantní přínos Vězeňské duchovenské péče pro službu nesvobodným lidem. -
   Do řad členů VDP byla přijata sestra Hana Šimrová (řkc), která posílí náš pracovní tým v borské věznici, případně i v Oráčově. Přejeme jí kromě zdraví a pohody i radost z evangelia, které i jejím přičiněním přichází za vězněnými.

Srdečně zdraví
Bohdan Pivoňka

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky