počítadlo.abz.cz

Gotika v teplické vazbě - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odložené

    O překvapení nebylo 29.2. 2012 ve vazební věznici v Teplicích nouze. Šířila se již dost dlouho pověst o úpravách a přestavbě jedné prosté kanceláře na vězeňskou kapli; to vše podle ideového záměru pana ředitele Mgr. Petra Blažka. Výsledek byl ohromující: dokonalý dojem gotiky, s drobnými znaky a symboly včetně klenutých vitrážových oken a fresek; materiál (mačkaný papír, dřevo, polystyrén, atd) nebylo možno rozpoznat.
    Moje hlavní obava: jak se tam vejdeme, byla oprávněná: jedna zkrácená kostelní lavice, vše spíš k stání. Pan ředitel přivítal přítomné (duchovní místních církví, hlavní kaplanku Mgr. Květoslavu Jakubalovou, předsedkyni VDP Renatu Balcarovou, dva zástupce odsouzených, kteří se na úpravách podíleli a další - splupracovníky a zástupce médií), hlavní kaplanka uvedla důvod slavnostního zahájení - předání specielní Bible pro teplickou vězeňskou kapli v průběhu slavnosti, předsedkyně VDP participovala na jednom z biblických čtení a Mgr. Daniela Zdislava Klimešová, farářka Církve československé husitské a od příštího dne teplická vězeňská kaplanka vedla celou bohoslužbu. Jí jsem si nechal nakonec, protože měla hlavní slovo a působivé kázání. O celé události bylo možné si přečíst v Teplickém deníku a pěkně i v současnosti na oficiálních webových stránkách Vězeňské služby. Doporučuji. Na stránkách našich bych raději připomněl, že při slavnosti panovala působivá atmosféra, že - věřím - Duch sv. nezahálel, že přímluvné modlitby dolétly až tam, kam mají (nejen do Nebes, ale i do srdcí akčních lidí) a znělo slovo, z něhož byla cítit moc nikoliv pouze lidská.

    Proto teď několik úryvků z kázání sestry kaplanky Klimešové:
"Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, setkali jsme se u velice vzácné a radostné příležitosti. Setkali jsme se, abychom Bohu odevzdali tuto neobyčejnou kapli. Abychom vyprosili požehnání pro tento prostor určený setkávání. Setkávání člověka s člověkem, člověka se sebou samým a hlavně setkávání člověka s Bohem...
---------------------
.... Jedna žena mi řekla, že jako kaplan tady na severu nebudu mít práci. Že kaplani jsou potřeba na Moravě, kde jsou lidé pobožnější a nikoliv tady v nejateističtějším regionu. Jistě, nelze nevidět, že v různých oblastech naší země mají lidé různý vztah k církvi a k tradici, ale nevěřím, že by se region od regionu lišila ta základní přirozená lidská potřeba vzájemnosti, blízkosti, setkávání a komunikace, zkrátka vztahu. Vztah znamená k někomu se vztáhnout. Vztáhnout se k někomu, kdo se vztahuje k nám. ----
---------------------
---- Lidé se mě často ptají, co je cílem mé práce ve vězení. Zda mám ambice vězněné lidi vzdělávat, napravovat, nebo měnit. Myslím, že hlavním a jediným úkolem nejen kaplana, ale jakéhokoliv duchovního ve věznici je pomáhat ladit. Pokusit se odstranit tu závadu na lidském přijímači, která znemožňuje člověku naladit se na Boha, setkat se s Ním. To ostatní je již na Bohu. Duchovní nemění člověka, Bůh mění člověka. Kaplan pomáhá člověku naladit se na tu správnou frekvenci tak, aby slyšel Boha. Neboť Bůh člověka volá. Povolává ho do své blízkosti a povolává ho k různým úkolům. ...
----------------------
... Mojžíš se dopustil vraždy, tedy podle § 219, trestního zákona měl být odsouzen k 10
15 letům odnětí svobody.
Trestný čin vraždy spáchal nejspíše ještě podle písmene b), tedy zvlášť surovým a trýznivým způsobem a písmene f) na veřejném činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci, za což by mu hrozil trest od dvanácti do patnácti let odnětí svobody nebo výjimečný trest. Kromě toho se vyhýbal trestnímu stíhání a nedovoleným způsobem překročil státní hranici. Máme tu podobné. A právě jeho Bůh po letech služby u Jitrových ovcí oslovil a povolal si jej pro veliký úkol vyvést Izrael zého otroctví. Skrze tohoto člověka, dříve prchlivého, o němž však v čteme, že se stal nejtišším a nejpokornějším z lidí, dal Izraeli Zákon
desatero, které se stalo základním kamenem křesťanské a tedy celé euroamerické kultury a tedy i etiky. Setkání Mojžíše s učinilo z na útěku pokorného Božího služebníka. ...
-------------------------
... Mnoho bylo řečeno a přečteno o krásných a zásadních i dramatických setkáních. Nezbývá, než prosit Boha, aby požehnal toto nádherné místo, aby se skutečně stalo místem nádherných, silných a intenzívních setkání. Děkujme také za všechny ty, kteří se na vzniku kaple jakýmkoliv způsobem podíleli."

Fotografie: VSČR- s lask.svolením

Bohdan Pivoňka
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky