počítadlo.abz.cz

Seminář VDP v Českých Budějovicích a velký výkonný výbor v poutním místě Lomec u Vodňan - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články

Budějice a Lomec

    Píšu, pokud mám vše ještě v paměti - a kdyby někdo z účastníků chtěl, prosím, pošlete své dojmy a postřehy .....

   Oba "podniky" byly každý z trochu jiného pytle: do Českých Budějovic jsme nasměrovali seminář, který koná VDP spolu s VDS v některé věznici v republice. Budějice jsou krásné a výjimečné město: svou krásně jihočeskou polohou, vazební věznicí v regionu, kde nic takového dalšího není, s budovou, v níž jsou ještě zachovaná  barevná okna z
původní kaple a kde milá paní ředitelka spolu s dalšími pracovníky personálu jsou odhodláni s pomocí církve obnovit drahocenné dědictví minulých dob. Nešířím se o tak neklerikálních objektech, jako jsou proslavené Masné krámy, v nichž to příjemně chutná; to jen na okraj.... Sešlo se okolo 30 účastníků z celé republiky; hlavní slovo kromě paní ředitelky měl dlouholetý budějický vězeňský psycholog PhDr. Jaroslav Hála na téma "Výkon trestu citlivý k rodině". Moc nám nebylo jasno, čeho se citlivost týká, ale posléze jsme pochopili, že věci se dají dělat různě, pamatovat na dignitu všech, tedy nejen vězňů, ale i vlastního personálu, - a nakonec zbyl ovšem otazník, jak zařídit změnu smýšlení, na což mají křesťané metodu, ale ne dostatek duchovní síly.

   Ten druhý "pytel" bylo jednání velkého výkonného výboru VDP v Lomci u Vodňan. Tam je překrásný poutní klášter s Kongregací Šedých sester, jimž předsedá milá sestra Marta Šipanová, zvaná Sestra Mlada. Ona měla vlastně na starosti jako budějická vězeňská kaplanka vedení budějovického semináře ve věznici. Kromě vedení tam se o nás postarala i v klášteře, občerstvení, nocleh, vše perfektní. Výbor druhý den soustředěně jednal - a nechtělo se pak ani domů. Co ale chci připomenout, byla hluboká atmosféra v kostele v předvečer jednání, cítili jsme tam jakousi vnitřní jednotu přes hranice církví a jednot, spojili jsme se společným zpěvem kánónů a zřejmě i tichá modlitba se nesla až tam, kde se naslouchá ve dne i v noci.

    Takže: díky Bohu za jeho milost - a díky všem za přejně naladěné srdce do duchovní harmonie.

Bohdan Pivoňka

Více ve fotogalerii

foto a text Bohdan Pivoňka © bopi 2015 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky