počítadlo.abz.cz

Závěrečný text NK - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Už se stalo dřív

Společná práce účastníků nástupního kurzu VDP v Praze, ve dnech 2. 10. 3. 10. 2013 stručný souhrn
Téma práce: „Je možné, aby se člověk změnil?“


V zásadě odpovídáme
„ano“, je možné, aby se změnil, a to za následujících podmínek (předpokládáme, že nám, jakožto členům VDP, jde o změny pozitivní):
    vnějších podmínek
nejrůznější pozitivní podněty okolí (rodiny: úsilí o rodinnou harmonii a saturaci potřeb jejich členů,
školy: ideálně působení s cílem harmonického a celostního rozvoje osobnosti, společnosti: vedení a respekt k pozitivním hodnotám, atd…).

   vnitřních podmínek (ochota naslouchat, otevřenost ke změně, odvaha k prvnímu kroku, motivace porozumět druhému, a v neposlední řadě sebeúcta, atd…).

   Naše práce (VDP), při vědomí výše uvedených podmínek, může  být následující
ať katolík či husita, muslim nebo evangelík (…) přicházíme k člověku s vědomím Božího povolání (poslání, vedení…), při respektování jeho jedinečnosti, a nabízíme možnost změny lidské bytosti představením hodnot evangelia (zvláště osobním svědectvím), přičemž vstupujeme se spolehnutím se na Boží pomoc do vztahů, v nichž se měníme i my…

frekventanti nástupního kursu VDP, Praha, říjen 2013


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky