počítadlo.abz.cz

Velehrad 2014 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Už se stalo dřív

Výstava výtvarných prací vězňů na Velehradě


    Ve dnech 4. a 5. července 2014 se na moravském Velehradě opět konaly již tradiční Cyrilometodějské slavnosti. V rámci této akce se uskutečnily také Dny lidí dobré vůle, na kterých se již řadu let představují veřejnosti neziskové organizace a občanské iniciativy, které se snaží pomáhat druhým v různě obtížných životních situacích. Již od roku 2005 bývá takto prezentován veřejnosti prostřednictvím Vězeňské duchovenské péče a služby vězeňských kaplanů, život osob, odsouzených ve výkonu trestu, tak trochu z jiného pohledu. Ukazuje totiž na skutečnost, že ani ve vězení neztrácí člověk svoji tvář, svoji lidskou podstatu. To se také výstava snažila ukázat prostřednictvím letošního tématu, které bylo v kontextu slavností, nazváno „Rodina“. Celý soubor výtvarných prací, vytvořený na toto téma odsouzenými z různých věznic, byl velmi pestrý. Zahrnoval jak obrazy, tak i keramiku, výrobky krejčovské dílny, hračky, ale třeba i hudební nástroje z perníku. Za každým vystavovaným výrobkem mohl každý tušit konkrétního člověka, jeho příběh, jeho životní ztrátu v podobě odloučení od rodiny či naopak naději na shledání s blízkými v budoucnosti. Vernisáž výstavy pak slavnostně zahájili Náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení plk. PhDr. Pavel Horák, který mimo jiné zdůraznil pozitivní úlohu programů zacházení při podobných aktivitách s odsouzenými a hlavní kaplanka vězeňské služby Mgr. Květoslava Jakubalová, která neopomněla připomenout podíl olomouckého kaplana Mgr. Otto Brocha, jež stál u zrodu velehradských výstav. Na akci byli přítomni též další kaplani, kaplanky, dobrovolní duchovní a další zaměstnanci z věznic, kteří pomohli s vlastní přípravou a organizací výstavy. Zvláštní součástí letošní prezentace bylo promítání dokumentárního filmu „Rodina počká“ ve spolupráci s občanským sdružením „Za branou.“

     Letos rovněž proběhla v rámci výstavy soutěž o nejzdařilejší výrobky. Ty byly hodnoceny v kategoriích - obrazy, objekty, ruční práce. Výrobky posuzovala nezávislá tříčlenná porota, která vyhodnotila v kategoriích jako nejlepší:

Obrazy:  Pohled z okna (J. R. Mírov)
Objekty: zeměkoule (L. H. a A. L. Příbram)
Ruční práce: pes (M. J. Ruzyně)

    Ocenění za umělecké provedení si však jistě zaslouží i další výtvarné práce, např. Dědovy housle z perníku (Všehrdy), Triptych obrazů (Odolov), betlém z pedigu (Bělušice), textilní práce Svatá rodina (Ostrava), obraz Zrod berana (Příbram), dětské hodiny z keramiky (Bělušice), keramická soška Matka a dítě (Ruzyně), Strom života (Stráž pod Ralskem).

    Poděkování patří Věznici Světlá nad Sázavou a VV Ruzyně za množství dodaných ručních prací a věznicím Bělušice, Všehrdy a Příbram, jejichž standardně vysoká úroveň prací svědčí rovněž o dobrém odborném vedení výtvarných kroužků. Některé zvlášť zdařilé výrobky vybrány i pro výstavu na letošní Dny NATO v Ostravě. To celkově svědčí o tom, že velehradské Dny lidí dobré vůle vytváří za celou dobu své existence dobrou příležitost pro pozitivní reprezentaci práce vězeňské služby v očích široké veřejnosti.


Martin Škoda, zástupce hlavní kaplanky VSČR


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky