počítadlo.abz.cz

"Světlo do věznic" - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zprávy a tak
Akce "Světlo do věznic"

Několik  desítek odsouzených se ve věznici připravuje na život na svobodě tím,  že si zvyšuje vzdělání. Tuto jejich snahu se rozhodla ocenit Vězeňská  duchovenská péče (VDP). S pomocí nadace ČEZ, která finančně podpořila  projekt VDP „Světlo do věznic“, připravila vánoční balíčky pro ty, kteří  ukončí ve školním roce 2017/2018 učební obory a získají výuční list.  Odsouzení se mohou vyučit například v oborech truhlář, obráběč,  zámečník, knihař a dalších. Během studia dostávají měsíčně pouze 100 korun jako sociální  příspěvek a jsou znevýhodněni v porovnání s těmi, kteří o studium  nemají zájem. Ve středu 6. 12. tyto balíčky předal předseda VDP Pavel  Zvolánek zástupcům Školských vzdělávacích středisek při Generálním  ředitelství Vězeňské služby v Praze Na Veselí, a to z devíti středisek -  Kuřimi, Stráže p. Ralskem, Valdic, Rýnovic, Všehrd, Heřmanic, Světlé n.  S., Pardubic a Plzně. Ti za tuto možnost poděkovali a vánoční balíčky  předali „studentům“ za přítomnosti vedení věznice, místního kaplana a  vedoucího školského zařízení. Zástupce ředitele Středního odborného  učiliště Vězeňsk  é   služby ČR Josef Polcer vyzval, aby se "tento počin stal novou tradicí a  možná i zamyšlením pro Vězeňskou službu, aby tuto otázku řešila  systémově."

Pavel Zvolánek

 


Věznice Všehrdy

 
V pátek 8.12.2017 byly předány vánoční balíčky určené pro závěrečné ročníky Středního odborného učiliště Vězeňské služby ČR, na pobočce ve věznici Všehrdy. Bylo předáno celkem 24 těchto balíčků, které obsahovaly kávu, čaj, oříšky, ale třeba také dopisní obálku se známkou. Tyto balíčky poskytla jako sponzorský dar firma ČEZ a jejich šiřitelem a strůjcem tohoto bohulibého nápadu byla Vězeňská duchovenská péče, která balíčky předala vedoucím jednotlivých školských vzdělávacích středisek. Uvidíme, zda se nestane tato akce do budoucna tradicí a zpříjemní tak čas vánoční i na příští léta odsouzeným žákům, kteří si ve výkonu trestu rozšiřují své vzdělání a snaží se tak najít co nejlepší  uplatnění, po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

 
Mgr. Libor Řezníček
 
 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky