počítadlo.abz.cz

Seminář Bytíz - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality a články
Seminář Bytíz

   
    V  příbramské věznici se ve středu 18. října konal jednodenní seminář  Vězeňské duchovenské péče. Seminář, jehož hlavním bodem byla velice  zajímavá  přednáška místního psychologa Martina Kalouse na téma Spiritualita jako  kompas života aneb Spiritualita ve vězeňském hávu, zorganizovala  vězeňská kaplanka Vendula Glancová.

    Ve věznici Příbram kaplanka pracuje již deset  let. Návštěvu asi třiceti dobrovolníků a kaplanů  na semináři využil ředitel věznice Jiří Purkart k poděkování za její  dlouholetou službu. Ve své řeči vyjádřil spokojenost s duchovní službou  ve věznici a zmínil některé své konkrétní pozitivní zkušenosti. Jednu z  nich také připomněla sama kaplanka Glancová,  a to z letošní Noci kostelů. Příbramská věznice patřila mezi více než 1  400 kostelů a modliteben v České republice, které se zapojily do tzv.  Noci kostelů. Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit  kostely a modlitebny, al e také prostory klášterů,  rajské dvory, krypty, věže, kůry a další pro veřejnost běžně  nepřístupná místa, jako je například i kaple ve věznici. Ta je v  současné době vyzdobena fotografiemi z projektu Člověk a víra. Jedná se o  fotografie, které uměleckou formou dokumentují významné  křesťanské akce českých církví.

    Vendula Glancová představila přítomným  také své blízké spolupracovníky, zaměstnance věznice, s kterými ji pojí  nejen profesionální vztah, ale také lidský rozměr přátelství. Součástí  prohlídky věznice byly i rozhovory s odsouzenými,  návštěva specializovaného oddělení a dalších míst, která slouží k  různým aktivitám vězňů. Závěr setkání patřil hostu semináře, novému  generálnímu sekretáři Ekumenické rady církví Petru Janu Vinšovi, a  závěrečné modlitbě Pavla Pokorného, 1. náměstka synodního  seniora Českobratrské církve evangelické.

Pavel Zvolánek,
předseda VDP
Ohlášení semináře a program ZDE

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky