počítadlo.abz.cz

ČS 2014 fejeton - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Členské schůze

Jak se nám vedlo "na členské"
fejeton


   Na obyčejnou otázku: "jak je?" bývají různé odpovědi: od takových, které vyjádří prostě, zač všechno stojí, až po vysvětlování názorné, v českém prostředí vypočítávající vše, co zlého se nám přihodilo, až po konstatování všechmožných ústrků nejen od lidí, ale i od "osudu". Máme daleko k anglicky gentlemanské odpovědi: "děkuji, výborně"; nota bene na takto eventuálně odpovídajícího se obrátí závist všech našinců.

   Ale jak bylo na "členské"? Díky Bohu, slušně. Příjemně i chutně. Do suterénního sálu jménem Komenského v husitském sboru v Praze Dejvicích jsme se právě tak vešli. Pěkně jsme byli přivítání místním farářem Lukášem Volkmanem, nadaným synem svého otce Aloise, lékaře proslulého svou aforistickou poezií; Lukáš Volkman nám poutavě vyprávěl o svých pátečních "prožitkových" shromážděních, kdy zaktivizuje všechny smysly přítomných k danému tématu - a je-li to o zimě, pak kromě biblických zpráv je skutečně zima i v místnosti, jí se zmrzlina a fouká studený ventilátor. Tenhle případ jsem si ovšem právě vymyslel, ale ono to tak nějak i v jiných případech bylo. Bratr vikář Vladislav Vojtěch Hána otevřel Bibli v Janově evangeliu s poukazem na uzdravující moc Božího slova, která obnovuje duchovní zrak a dává i naší službě perspektivu.

   A pak už všechno pokračovalo nutnými cestami organizace, která se v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku přetvořila z občanského sdružení na "zapsaný spolek"; škoda onoho původního názvu, který byl výstižnější, než spolek, jemuž se dá připsat příslovce různého druhu. Ostatně změna názvu byla podnětem k hlubší revizi našich stanov; ale o tom později.

   Byly podány zprávy, které stručně připomínaly události minulého roku i hlavní témata promýšlení služby Vězeňské duchovenské péče. Sestra předsedkyně poděkovala přítomným za jejich odpovědnou práci i za vytrvalost ve službě a zároveň připomněla, že zahajuje svůj poslední rok ve funkci a že je nutné přemýšlet, jak dál. Jednoduché to nebude v důsledku změny klimatu ve Vězeňské službě i vzhledem k novým podmínkám dobrovolné služby, daným podpisem novely Dohody o duchovní službě ze dne 21. listopadu 2013. Jako vzácný dar od Pána Boha vnímá možnost odpustit přehmaty a lapsy; jako fantastické shledávám konstatování, že možnost odpuštění můžeme považovat nikoliv za příkaz, ale za dar!

   Představili se noví členové "spolku", přijatí loňského roku ještě do "sdružení"; rovněž byli paní hlavní kaplankou připomenuti  lidé, kteří byli uvedeni do služby kaplanské. Naopak ze služby vězeňských kaplanů odešli matadoři zvučných jmen jako na př. P. Josef Kordík a husita Aleš Jaluška; zub času bohužel hlodá neustále, o čemž se přesvědčuji i já.

   Podstatnou částí členské schůze byla diskuse k novým stanovám a jejich přijetí. Již jsem se zmínil, že změna našeho společenského zařazení se stala podnětem k revizi i dalších ustanovení našich stanov. Prošli jsme všechny změny a jednotlivě je přijímali; změny se hlavně týkaly výkonného výboru, podmínek členství a úprav názvosloví. Počet funkčních obdobích předsedy spolku byl snížen na dvě po sobě jdoucí, atd.

   Volba tříčlenné revizní komise nám dala trochu časově i jinak zabrat: u této činnosti jsme strávili víc než hodinu času - ale bylo to předpisové. Hospodaření sdružení bylo spolkem shledáno jako bezkonfliktní a jednomyslně schváleno.

   Letos nás ještě čeká slavnostní událost: připomeneme si, že máme důvod k vděčnosti za již dvacetileté fungování VDP jako zaregistrované organizace; dá-li Pán, sejdeme se při této příležitosti 2. října 2014, patrně ve sboru CASD v Praze Na Malvazinkách.

   Shora jsem se vyjádřil, že se nám na členské dařilo "příjemně a chutně"; dlužím vyjádření k tomu druhému příslovci: Komenského sál se kolem poledne změnil v jídelnu, nebo spíš bufet, když přítomní posedávali a postávali se stehnem v ruce. Vím, že by více odpovídalo dané příležitosti, kdybych zmínil "chléb a sůl", ale bylo to skutečně kuřecí stehno - a pěkně chutné. Když kromě vody byla i kola a kafe, zmizela i "blbá nálada", která tam předtím vlastně ani nebyla, takže bylo milo a bratrsky a sestersky a vůbec.

   To není reklama, ale fakt.


Bohdan Pivoňka

fotogalerie k nahlédnutí zde: CS2014

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky