počítadlo.abz.cz

ČS 12.4.2018 Petrovice-vzpomínka - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Členské schůze
 
 
      SVOLÁNÍ
 
 
 
Výkonný výbor Vězeňské duchovenské péče (VDP) svolává na čtvrtek  12. dubna od 9.30 hodin výroční členskou schůzi VDP  ve farním domě Camino, Edisonova 17, Praha 4 - Petrovice.
 
 
Členská schůze je nejvyšším orgánem VDP, tvoří ji všichni přítomní členové tohoto zapsaného spolku.  Je usnášeníschopná za účasti nejméně dvaceti členů.
 
 
Stručný program
 
Úvod:
 
9. 00 registrace v kostele sv. Jakuba Staršího, Edisonova ul., Praha –Petrovice
 
9. 30 zahájení schůze biblickým zamyšlením M.F. Převrátila taktéž v kostele
 
9. 50 přesun do farního domu Camino
 
10. 00 Pracovní část:
 
I. část (vede Otto Broch) - farní dům Camino
 
Volby skrutátorů, zapisovatele a verifikátorů  
 
Zpráva předsedy (Pavel Zvolánek)
 
Zpráva Výkonného výboru VDP (Blažej Pelán)
 
Hospodářská zpráva (Petr Kafka)
 
Zpráva revizní komise (Aleš Kocián)
 
Rozprava ke zprávám a přijetí zpráv
 
Volba revizní komise
 
11. 30  Problematika výkonu vazby a trestu ve vztahu k činnosti duchovenských pracovníků
 
           (Simon Michailidis a Pavel Horák z GŘ VS ČR)
 
 
12. 00 – 13. 00 Oběd v nedaleké restauraci (zajištěn z prostředků VDP pro přihlášené)
 
 
II. část (vede Blažej Pelán) - farní dům Camino
 
Informace hlavního kaplana (Pavel Kočnar)
 
Různé - představení nových členů VDP, jubilea, diskuze, postpenitenciární péče, amnestie
 
Předpokládané ukončení členské schůze v 15.00 hodin
 
 
Poznámky:
 
 
- případné dotazy, připomínky a návrhy směřujte k předsedovi, místopředsedovi a tajemníkovi VDP
 
- mapa a další informace k dopravě v příloze
 
- přesný program a další informace a přílohy obdržíte na místě, malé pohoštění bude zajištěno
 
- k dispozici budou Bible z ČBS, Biker Bible, Nové zákony a další křesťanská literatura z různých            nakladatelství
 
- prosím kaplany, kteří nebudou moci přijet, aby o své neúčasti informovali také hlavního kaplana, ostatní budou hlavním kaplanem vysláni
 
 
- vyplněné návratky odešlete nejpozději do 25. března 2018 na pzvolanek@grvs.justice.cz,
 
           popř. poštou na výše uvedenou adresu.
 
 
 
                                              S pozdravem
 
 
                                                                                             Pavel Zvolánek, předseda VDP 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky