počítadlo.abz.cz

Pieta u P. Řezáče - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Už se stalo dřív

Pieta u P. Řezáče
(Den českého vězeňství)


  Na 14. prosince připadá Den českého vězeňství, který byl v novodobé historii ustaven jako příležitost k zviditelnění společenské funkce instituce, bez níž se bohužel v současnosti neobejde žádný státní útvar: vězeňství. V počátcích byla myšlenka prokázat, že působení vězeňské instituce, jakkoli represivní, nemusí být pouze zdrojem mediálně lákavých kauz ohledně útěků vězňů a řešení korupčních skandálů, ale může vést k snahám využít nucené doby internace lidí, kteří se dostali do rozporu se zákonem k doplnění vzdělání, k působení směrem ke změně pracovních (nebo spíše nepracovních) návyků a k pokusům o nové myšlení směrem k celospolečenské prospěšnosti. Na rozdíl od pompézních oslav v r. 2013 v prostorách Obecního domu v Praze se odehrálo letošní skromné připomenutí výročí Vězeňské služby u hrobu P. Františka Josefa Řezáče na pražských Olšanských hřbitovech. Tato skutečnost odráží sama o sobě nové pojetí, které významnému dni vtisklo současné vedení Vězeňské služby: nikoliv třpyt medailí, ale odkaz kněze, který už v polovině 19. století dokázal koncipovat teorii vězeňství v rysech moderních až postmoderních. Ve své době naprosto vyjímečně zvolil výchovu a pozitivní motivaci vězňů jako metodu, která měla vést od nutného a zaslouženého trestání k reflexi příčin trestné činnosti a k účinné prevenci trestaných, nikoliv jako zločinců, ale lidských individuí, která z různých příčin ztratila ve svém životě orientaci k dobrému smyslu života.

  Hrob F.J.Řezáče byl dlouho neupraven, protože nebylo, kdo by o něj pečoval. Správa Olšanských hřbitovů pak nabízela opomenuté hroby významných lidí různým organizacím k t.zv. "adopci". Takovou nabídku jsme dostali i v našem sdružení Vězeňské duchovenské péči, ale po zvážení všech okolností jsme dospěli k závěru, že na takovou akci nestačíme. Tím spíš nás potěšilo, když zájem o adopci Řezáčova hrobu projevilo nové vedení Vězeňské služby, v neposlední řadě i proto, že již delší dobu tento správní orgán naší republiky používá Řezáčova jména při oceňování zásluh svých zasloužilých zaměstnanců (t.zv. "plaketa F.J.Řezáče).

  Ve čtvrtek 11. prosince 2014 došlo tedy k oné pietní události na Olšanských hřbitovech. Realizace vskutku důstojná, bez jakékoliv pompéznosti, položené věnce za účasti dvacítky hostí z Ministerstva spravedlnosti (prof.JUDr. Válková), Parlamentu ČR, Generálního ředitelství VSČR (brig.gen. PhDr. P.Ondrášek a další) a pozůstalých příbuzných. Tři krátké projevy - paní ministryně, pana generálního ředitele VSČR a vedoucího Kabinetu dokumentace a historie PhDr. A.Kýra. Zástupcům církví bohužel jaksi nevyšel čas, přestože byli pozváni; vlastně tuto oblast veřejnosti zastupovali pouze předsedkyně VDP paní Renata Balcarová a emeritní hlavní kaplan VSČR, současný poradce gen.ředitele pro duchovní službu Bohdan Pivoňka.

  Změnu charakteru Dne vězeňství chápeme jako známku nového trendu ve vězeňství - směr od pouhého trestání k obrazu člověka, jenž má svá obdarování, jichž je možno využít k nápravě a nalezení prospěšného místě ve společnosti.
  

Bohdan Pivoňka
foto: VSČR

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky